Prejsť na hlavný obsah

Zobrazovanie cien pri produktoch

Túto cenu odporúča dodávateľ produktu.

Ide o cenu, ktorú nám odporúča dodávateľ ako konečnú cenu tovaru. Dodávateľom môže byť napríklad výrobca či distribútor tovaru. Informácie o cenách sa snažíme čo najčastejšie aktualizovať. Robíme to minimálne raz za rok, aby boli údaje o odporúčanej maloobchodnej cene vždy aktuálne.

Cena odporúčaná dodávateľom a prepočítaná z cudzej meny. 

Ide o cenu, ktorú nám odporúča dodávateľ ako konečnú cenu tovaru. Dodávateľom môže byť napríklad výrobca či distribútor tovaru. Informácie o cenách sa snažíme čo najčastejšie aktualizovať. Robíme to minimálne raz za rok, aby boli údaje o odporúčanej maloobchodnej cene aktuálne. Táto cena je prepočítaná z inej meny niektorého z členských štátov EÚ alebo z inej meny tretích krajín podľa kurzu platného v deň aktualizácie.

Maximálna cena, za ktorú sme produkt predávali v posledných dvoch rokoch. 

Ide o maximálnu cenu, na ktorú sa produkt na Notine vyšplhal v posledných dvoch rokoch. Pre našich zákazníkov je to užitočný referenčný ukazovateľ, ktorým ich chránime pred klamlivými alebo umelo vyvolanými akciami. 

V prípadoch, keď zobrazujeme cenu odporúčanú dodávateľom, cenu odporúčanú dodávateľom a prepočítanú z cudzej meny alebo maximálnu cenu, za ktorú sme produkt predávali v posledných dvoch rokoch, zobrazujeme aj % rozdiel oproti cene aktuálnej, ktorý označujeme ako výhodu pri kúpe produktu.

Najnižšia cena, za ktorú sa produkt predával v poslednom mesiaci. 

Ide o najnižšiu možnú cenu, za ktorú ste daný produkt mohli zakúpiť na Notine v posledných 30 dňoch. Produkt, pri ktorom túto cenu zobrazujeme, mohol byť zároveň v predchádzajúcom období zaradený do kampane, pri ktorej bol uplatňovaný zľavový voucher.